New products

New products
  • Oasy kot More Love tuńczyk...
   • New
   mokra-karma
   Oasy kot More Love tuńczyk z solą 70g
   zł6.19 Price
   Oasy kot More Love tuńczyk...
   • New
   Oasy kot More Love tuńczyk...
   • New
   mokra-karma
   Oasy kot More Love tuńczyk z anchois 70g
   zł6.19 Price
  • Oasy kot More Love kurczak...
   • New
   mokra-karma
   Oasy kot More Love kurczak z serem 70g
   zł6.19 Price
   Vitakraft Dog Stickies drób...
   • New
   smakolyki
   Vitakraft Dog Stickies drób 4x11g
   zł6.11 Price
   Vitakraft Cat Liquid Snack...
   • New
  • Nature's Protection Adult...
   • New
   Nature's Protection Adult...
   • New
All new products
Polityka prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez sklep lakrim.pl dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.


Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez sklep lakrim.pl jest Lakrim Sp. z o.o, z siedzibą w Krzemienicy 482/2, 37-127 Krzemienica; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516778; NIP: 8151798566, REGON: 181132050


Dane osobowe w serwisie

Dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkowników serwisu w związku z korzystaniem z formularzy zamieszczonych na stronie: imię, nazwisko, adres email, numer NIP, numer telefonu, inne dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści wiadomości. Korzystanie z formularzy i podanie w nich swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Wypełnienie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Administratora. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

W celu wycofania zgody należy wysłać informację mailową na adres: biuro@lakrim.pl

Cel przetwarzania
Podane przez Państwa dane przetwarzane są w związku z:
- koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- Państwa zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
- prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w celu marketingu produktów i usług własnych, a także zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
- prowadzenie korespondencji z Klientami
- dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Na naszej witrynie, znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych (Facebook, Instagram). Wraz z dostawcą danej wtyczki jesteśmy administratorem danych osobowych przy czym nasza odpowiedzialność ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

Powierzenie przetwarzania

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony zebranych przez nas danych osobowych. Państwa dane osobowe będą powierzone firmie hostingowej, dostawcy poczty elektronicznej, firmie informatycznej obsługującej wewnętrzną sieć informatyczną administratora.
 

Przekazywanie do państw trzecich
Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich.

Prawa właścicieli danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:
- dostępu do danych, które jej dotyczą;
- sprostowania danych, które jej dotyczą;
- usunięcia danych, które jej dotyczą
- ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
- przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).
Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka plików "Cookies"
Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies dostępną na naszej stronie.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych.


Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane osobowe są przetwarzane przez okres posprzedażowej obsługi umowy, wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych) lub do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody.


Czy profilujemy dane osobowe?
Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.
Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Możecie się Państwo z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu lub pod adresem: Lakrim Sp. z o.o, z siedzibą w Krzemienicy 482/2, 37-127 Krzemienica


Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu
Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.